”Naturgruppen, Helgenæs” blev oprettet i forbindelse med projektet ”Mols i Udvikling”. Vi er syv medlemmer, tilfældigvis alle mænd. Vi har ingen formand og ingen sekretær.

Vi mødes jævnligt, et par gange om foråret og et par gange om efteråret.
Nogle af vores møder har været holdt som ekskursioner, til steder vi har på dagsordenen.
Vi har været ved Vængesø, på den gamle kirkesti og gennem skoven til Tyskertårnet.
Andre møder har været holdt privat, hvor vi har haft inspirerende samtaler om emnerne på en forud fremsendt dagsorden. Vi har også været til møde hos Nationalparkens sekretariat i Jagtslottet.

Vores arbejde har endnu ikke medført målbare resultater!
Men vi tror på det lange seje træk. På at det nok ender med succes, hvis vi bare holder ideerne i live. Vi forsøger at undgå konflikter. Vi vil glatte vejen og skabe forståelse, og ikke grave grøfter.

Vi har talt om vores tilknytning til ”Mols i Udvikling”.
Organisationen og ideen tiltaler os, og det er vigtigt at vide, hvad der rører sig i vores område, og det er vigtigt at støtte de andre grupper på Helgenæs og Mols. Vi kan få brug for støtte og rådgivning fra MiU’s organisation.
Vi vil derfor gerne fastholde vores kontakt til MiU og møde op i Fokusgruppen, så længe vi er velkomne.

På vegne af gruppens medlemmer, Lars Holmboe, Rolf Duedahl, Leif Gilsager, Finn Storgaard, Leon Sørensen og Ole Færgeman.