Natur, Motion, Fritid m.m.

Der blev den 8. juni afholde opstarts møde for udvalgene Motion, Natur, Udeliv & Fritid indkalder til opstarts møde.Opstarts møde 8 juni

Der blev på mødet nedsat følgende nye udvalg, som PT. er ved at samle ideér og lave arbejds oplæg, kontakt oplysninger og nærmer beskrivelse af disse udvalg/grupper kommer efterhånden som de bliver lavet grupperne.

Skulle du have interesse i nogle af områderne i mellemtiden, så er du velkommen til at kontakte post@molsiudvikling.dk

Nye Arbejds grupper.:

Naturoplevelser
Fritid
Kultur
Squashbane
Skiløjpe
Fitness
Ridning

 

 

Mødeindkaldelse til grupperne natur, ude liv, motion & fritid

Mandag den 8. juni kl. 19.00 i hallen. Stedet bekræftes senere.

Til mødet er indkaldt alle med interesse for natur, ude liv, motion og fri-tidsaktiviteter. Alle der har tilmeldt sig en gruppe, og alle øvrige med inte-resse for området.

Mødet ledes af konsulent Carsten Blomberg Hansen, og de ansvarlige for gruppearbejdet

Dagsorden..

dagsorden Natur-motion-mm