Mols i Udvikling har nedsat et Kommunikationsudvalg. Udvalget skal forsøge at samle og koordinere information om projektet, sådan som det udvikler sig, og udvalget skal forsøge at skabe opmærksomhed om Mols i Udvikling

Kommunikations udvalget 1

Kommunikationsudvalgets medlemmer: Fra venstre er det Claus Bossow, Kasper Nissen, Freja Helbo, Eva Elsig og Rune Høy.

 

Kommunikation er så enkel og så vanskelig,
at vi aldrig kan foretage den med enkle ord.
Thomas Matthew

 

 

 

Kommunikation er en bro mellem mennesker. Kommunikationsudvalgets opgave er måske mest præcist formuleret i den sætning. At skabe bro er at skabe forståelse mellem mennesker. Udvalgets opgave er at formidle viden ind i projektet og ud af projektet. Som der står i formålsbeskrivelsen:   

Kommunikationsudvalget skal varetage koordineringen og styringen af al ekstern kommunikation fra de siddende projektgrupper og tilhørende projektmateriale.”

Hvor og hvordan kommunikerer udvalget?
Kommunikationsudvalget har allerede haft arbejdshandskerne på, for at bygge bro til interesserede borgere. Udvalget står bag denne hjemmeside, vi har oprettet en Facebook-profil, vi er til stede på festpladsen ved årets Sommerfest på Mols, ligesom du også kan finde Mols i Udvikling på Instagram [enjoyinstagram_mb].

Hvis du har lyst til at få kontakt til kommunikationsudvalget, kan du finde kontaktoplysningerne her

Hele kommunikationsplanen kan ses her