MasterplanOplæg til marsterplan for “knudepunktet”
– på vej mod et mødested for, med og af borgerne på Mols

Formålet med masterplanen er at:
– skabe et sammenhængende kultur, uddannelses- og bevægelsesområde for alle aldre.
– reaktualisere eksisterende bygningsmasser, hal og skole
– omstrukturere eksisterende grønne arealer, de grønne mellemrum og gårdrum
– tilføre ny bygningsmasse og funktioner, børnehus og kulturhus

Pejlemærker for projektet
Fleksibilitet:
Det nye kultur-, uddannelses- og bevægelsesområde skal være fleksibelt. Det
skal kunne rumme forskellige aktiviteter på forskellige tider. Det skal kunne danne rammen om skolens undervisning, skolens fritidstilbud, idrætsforeningens aktiviteter, selvorganiserede aktiviteter, foredrag, mindre forestillinger og fester. Her skal man kunne “hænge ud” efter sport, eventuelt have værksteder for kreative aktiviteter og det gode børneliv.

Åbenhed: Mols miljøtegning mod klasselokalerne
Området skal være åbent både fysisk og i overført betydning. Arkitektonisk og planlægningsmæssigt skal området vende sig ud mod omgivelserne i tæt kontakt med de udendørs faciliteter. Den nye kultur- og bevægelsespark skal binde områdets bygninger sammen. Desuden skal det være muligt og interessant at bruge og komme i ”husene”/området selvom man ikke har et fastlagt ærinde der.
Socialt mødested med madhus og borgerservice.
Der skal være plads og rum i det nye og gamle bygningskompleks til at mødes og samles med venner før og efter aktiviteter.
Derudover skal stedet også være indbydende for ikke-aktive, som kan bruge ”huset” og området som socialt samlingssted. Der skal desuden være et tilbud om sunde måltider til brugerne – et måltid som vil samle borgerne på tværs.

Sammenhæng:
Sidst men ikke mindst skal området kunne samle forskellige grupper i lokalområdet som helhed. Det skal være i dette nye kultur-, uddannelses- og bevægelsesområde at borgerne på Mols og omegn samles og udvikler lokalsamfundet i fremtiden. Her finder vi iværksættergrupper og frivillighedshuset, genbrugs biblioteket og der er måske mulighed for at få en kontorplads.