Arbejdsudvalg for “Børne- og Familieliv”

BørnelivGruppen arbejder med visioner for, hvordan det gode børne- og familieliv på Mols og Helgenæs kan leves. I gruppen har vi fokus på både barndommen, ungdommen og familielivet. Det at vokse op på Mols og Helgenæs skal forbindes med noget positivt og gerne være identitetsskabende. Vi vil udvikle stærke fællesskaber, understøtte kreative processer, dyrke naturen og landskabet, skabe robuste børn og være et attraktivt område for alle der bor her og de som kunne overveje at flytte hertil.

Gruppens diskussioner og visioner har også affødt stribevis af både store og små idéer, som vil blive ført ud i livet i det omfang der tages ejerskab for dem og det praktisk kan lade sig gøre. Idéerne er ikke garanteret fremdrift af gruppens medlemmer, men er tænkt som inspiration til aktiviteter/projekter/ tilbud/installationer som kan være med til at gøre det lidt sjovere, lidt mere inspirerende, lidt mere udfordrende og lidt mere fedt at bo og vokse op på Mols og Helgenæs. Har du lyst til at kaste dig over en af de beskrevne idéer eller har du selv en god idé, så henvend dig gerne til gruppen og lad os sammen finde ud af om vi kan gøre gode tanker til handling.

Har du lyst til at involvere dig i gruppens arbejde, så har vi altid plads til nye medlemmer og deres idéer.

Kontakt til udvalget:
Bjarke Dehli: bjarkedehli@hotmail.com 

Foreløbigt materiale fra arbejdsgruppen:

Visionsoplæg for Det gode børneliv
Igangsatte initiativer
Idébanken


Indlæg omkring Børneliv..:


 

Vi kan, når vi står sammen!

Af Sofie Saxtoft Højlund, Mols i Udvikling

Mols har på ganske få år vendt tendensen med faldende børnetal, fraflytning og tiltagende mat ”udkantsstemning” til i dag at være et område i rivende udvikling med mange tilflyttere, et spirende kreativt og innovativt miljø og et stærkt lokalt fællesskab på tværs af områdets mange landsbyer. Forklaringen på dette markante skift skal bl.a. findes i paraplyorganisationen Mols i Udvikling (MiU) – et lokalt og frivilligt initiativ, som har til formål at samle lokale foreninger, institutioner og ildsjæle i den fælles indsats for at gøre Mols til et attraktivt sted at leve.

Fælleshaverne i Knebel

MiU blev egentlig skabt på en trist baggrund. Omkring 2014 stod det klart, at det inden for en kortere årrække ville blive nødvendigt at sammenlægge de små skoler og institutioner på landet. Man var fra kommunalpolitisk hold overbevist om, at den urbaniseringstendens, som gennem længere tid havde præget samfundet, uundgåeligt også ville få konsekvenser for Syddjurs Kommune og dermed også for Mols. Men lokalbefolkningen, skolen og børnehaverne ville det anderledes! Frem for offerattitude og apati valgte man at tage kampen op og insistere på, at man kan vende en udvikling, når man står sammen og kæmper.

Den indignation som startede MiU blev katalysator for nytænkning og en fornyet fællesskabsfølelse i området, og hurtigt piblede forskelligartede initiativer og små selvbestaltede udvalg frem – alle med det formål at styrke og udvikle ”det gode liv” på Mols. Siden fik MiU støtte af bl.a. Realdania, DGI og Syddjurs Kommune via ”Landsbyklyngeprojektet”, som hjalp til at skabe en samlende og stærk organisation bag de mange ildsjæle. På den måde er der blevet skabt en stærk platform bestående af lige dele indignation og struktur.

MiU engagerer i dag over 200 frivillige, som er fordelt på ca. 25 undergrupper med hver sit relevante projekt. Mange drømme er allerede blevet realiseret, fx vandrestisystem (Kløverstier), Fælleshaverne som bringer børn, unge og gamle sammen om at dyrke jorden, strikkeklub, surfklub, bryggeri, naturklub for familier der laver fælles aktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge og meget, meget mere. Samtidig er der blevet arbejdet intenst på at synliggøre de mange tilbud og aktiviteter på Mols, så de kan være med til at tiltrække nye borgere til området.

Mols Surf Klub er relativt ny, men står allerede bag en årlig surf-festival og et væld af aktiviteter for hele familien.

I skrivende stund er store dele af lokalsamfundet involveret i den årlige Åbent  Hus-fest på Mols og Helgenæs, som finder sted søndag d 27/5 fra kl. 10.  Det bliver en folkefest med aktiviteter i hele området for både børn og voksne – med bålpandekager hos spejderne, besøg hos champagneproducenten, rideture, en tur med kajakklubben på vandet eller guidet bustur i naturen og i de lokale børneinstitutioner. Frivillige, foreninger og erhvervsliv står bag, og planlægningen har stået på i mange måneder. Det har været hårdt arbejde, men samtidig giver det en følelse af stolthed:

”Vi synes jo, at Mols og Helgenæs er det bedste sted i verden at bo. Her er masser af plads til at udfolde sig, og vi har skønne boliger til en brøkdel af prisen i Aarhus og København. Mols og Helgenæs har med andre ord utrolig meget at byde på, og det vil vi gerne dele med folk, der overvejer at flytte bopæl”, siger Ole B. Sørensen, der er talsmand for Bosætningsgruppen under Mols i Udvikling, der står bag arrangementet.

Historien om MiU viser, at man i fællesskab kan vende en udvikling, hvis man er tilstrækkeligt tosset, tændt og ihærdig. Vi kan, når vi står sammen!


IF Mols afvikler 40-års jubilæumsløb 16. september

Så er det tid til at dele en traditionsrig begivenhed, som finder sted på Mols. Det drejer sig om Molsløbet, som mange løbere har lagt ind i deres løbskalender. Og i år er det fyrretyvende gang løbet afvikles. Her du se den officielle flyer: flyer Molsløbet

Og har du tid, kan du kigge gamle løbsbilleder fra 2016 ved at klikke på billedet herunder:

Mere information finder du på molsløbet.dk


Åben have - Fælleshaven Rodzonen, torsdag d. 1. juni kl. 19.00.

Efter et år med aktiviteter i have området ”Rodzonen”, vil vi gerne vise hvor langt vi er kommet. Rodzonen er et samarbejde mellem Molsskolen, Børnehuset på Mols, Ældrecenter Lyngparken, og private borgere i Knebel.

Der er pt. skolehaver for ca. 100 børn fra børnehave til 6. klasse. Dertil fælleshaver for ca. 8 familier. For nylig er der blevet adgang fra ældrecenteret for rollator- og kørestolsbrugere.

Ud over haverne er der kaniner, høns, får og en and. Drivhus, rutsjebane, sandkasse, graveområde, pilehytte og bål hus.

Det er ikke en smuk have som står klar til fremvisning, men et aktivitetsområde hvor vi er mange som glædes over aktiviteter for alle aldersgrupper.

Så velkommen til at komme og opleve hvor langt vi er kommet med vores gode ideer og indspil til ”det gode liv” på Mols.

Mange hilsner

Jannie og Klaus (ejere) & Knud (koordinator)

Adresse: Porskærsvej 8, 8420 Knebel


Generationsmødet under Mols i Udvikling indbyder til Fernisering, 31/3 kl. 10.00

Børnehuset Mols, Knebel og Molsskolen udstiller kunstværker i Lyngparken i april og maj 2017

Udstillingen markerer fortsættelsen af projektet om at fremme samarbejde og forståelse mellem generationerne, et projekt under Mols i Udvikling.

Børnehuset Mols har sammen med Amy, pædagogmedhjælper og kunstner, valgt projekter, afstemt efter de forskellige aldersgrupper.

De allermindste i vuggestuegruppen viser deres evner til at udtrykke følelser gennem farverig maling på et stort lærred.

De yngste i børnehaven er vilde med at tegne deres familie; derfor har de trykt billeder på stof. Måske er der også nogle kæledyr?

 

De ældste i børnehaven arbejder med temaet ”eventyr”. Her bruges forskellige teknikker med at sy, male, tegne og lave collage.

 

Molsskolens indskolingaklasser har sammen med deres lærer, Laila, arbejdet på et indviklet ”katteprojekt”, som de glæder sig til at vise frem.

Projektet omfatter nye og kendte teknikker.

Ved at bruge flydende tusch og oliekridt på papir skaber eleverne en baggrund, der laseres med en våd klud. Derefter tages et nyt ark papir i brug, og det fyldes med ”kattepels”. Arket vendes nu om, og der tegnes en kat, som klippes ud og monteres på baggrunden. Til sidst rammes billedet ind med kattepoter.

Denne spændende udstilling viser, at der er mange dygtige og kreative kunstnere i Børnehuset Mols og i indskolingklasserne på Molsskolen. En ny generation af kunstnere er på vej.

Fernisering i Centersalen fredag den 31. marts, kl. 10.00.
Alle er velkomne.

 


Vi gentager succesen fra 2016 og laver også i 2017 Naturfestival!

I år bliver det d.20. maj og på Karpenhøj Naturcenter, hvor det kobles med en bålmadsfestival med deltagelse af lokale producenter og kokke mm.

Naturfestivalen bliver opbygget omkring aktiviteter, hvor foreninger og private kan byde ind med de aktiviteter som de laver i naturen. Det er helt op til de enkelte hvad de vil byde ind med: vandreture, snitteaktiviteter, fortællinger omkring bålet, knob og knuder osv. Der er dog fokus på børn og familier og på læring i naturen.

Der bliver fællesspisning omkring bålet om aftenen og mulighed for at overnatte enten i shelter, i telt eller hængekøje i skoven i forbindelse med Det Danske Spejderkorps ”Sov ude”.

Hvis du/I er interesseret i at byde ind med en aktivitet eller hjælpe med til naturfestivalen så er der møde torsdag d. 9. marts kl.19-21
Sted.: Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12, 8420 Knebel.
Tilmelding og spørgsmål til Mette Foged, mette@mettefoged.dk, tlf. 51807550