Hvert udvalg i projektet skal løbende levere følgende:

  • En opdateret medlemsliste med navne, telefonnumre samt mail adresse.
  • Beskrivelse af arbejdsområdet og tanker/visioner for det som man ønsker at opnå
  • En Fastlagt mødeplan for hvert udvalg, med de næste 3-4 møder, så denne kan lægges på hjemmesiden, og interesserede derved kan se hvornår de kan møde op og deltage.. Deadline 31. august.
  • Referater, mødeindkaldelser og arbejdsmateriale fra alle udvalg gøres tilgængelig på hjemmesiden, så folk kan følge med..
  • Har nogle endnu ikke adgang til dropbox, hvor alle informationer samles, så kontakt venligst webmaster@molsiudvikling.dk
  • Endelig skal minimum én person fra hvert udvalg uddanes i brug af hjemmesiden www.molsiudvikling.dkdannes i brug af hjemmesiden www.molsiudvikling.dk