Økonomien

Byrådet vedtog i oktober 2017 at bevillige i alt 14 mio. kr. til byggeriet, heraf er de 2 mio. til Mols i Udvikling og 12 mio. til etablering af nyt børnehus. Mols i Udvikling har det sidste års tid i tæt samarbejde med Syddjurs Kommune arbejdet på at få finansieret resten af byggeriet via fondsmidler. Projektet har modtaget 1,5 mio. kr. fra Tved Sparekasses Fond til byggeriet, hvilket vi er dybt taknemmelige for. I øjeblikket er der positiv dialog med to store fonde, og forhåbentlig er der endeligt svar sidst på året.

Men det er ikke helt nok, så sideløbende søges der midler hos andre fonde, og så har Mols i Udvikling netop skudt gang i en fælles indsamling i lokalområdet. Målet er, at lokale borgere sammen kan indsamle 500.000 kr. Pengene er nødvendige for at få enderne til at mødes, og de sender et vigtigt signal til fondene og til os selv om, at det lokale engagement gør en forskel. Vi skal vise – også i kroner og ører – at vi står sammen om projektet.

På samme måde bliver der måske senere i projektet brug for lokal hjælp i form af gravemaskiner, skovle og knofedt, når udearealerne skal etableres. Igen er det målet at hjælpes ad for at gøre det billigere.

Se mere her:

Indsamling til nyt samlingssted på Mols

Tankerne bag det nye samlingssted

Selve byggeriet

Økonomien

Folkeaktier – en investering i fælles fremtid

Folkeaktionærer

Støt via indbetaling