Praktisk info om byggeriet af Molsværket

Opdatering på byggeriet d. 25. november 2021

Nu er byggepladsen etableret og byggeriet starter for alvor. Det betyder, at der er en række praktiske ting omkring blandt andet parkering og hallen, som du her kan læse om:

Byggeriet
Knudepunktet opføres som nyt børnehus, madhus, opholdszoner, multisal, omklædning, kontorer og mødelokaler. Nye udeområder og legeplads samt omlægning af fodboldbanen inkl. ny belysning. Knudepunktet bliver sammenbygget med eksisterende halskib og gymnastiksal.

Tidsplan
Byggeperioden er planlagt med opstart november 2021 til aflevering marts 2023.

Der vil være aktivitet på byggepladsen på hverdage kl. 06.30-17.00. Der vil i perioder være mere støj end i andre perioder, særligt ved nedrivning, pælefundering samt gennemboringer i beton. Der kan forekomme aktivitet på byggepladsen på søn- og helligdage, men det er undtagelsen fremfor reglen.

Parkering
Der kan i byggeperioden parkeres i flg. områder: Parkering ved busholdepladsen, P-pladsen ved Lyngevej ind til Daaleren samt Gl. Kirkevej, Skolesvinget, Skoletoften, Havagervej, Havblikvej og Havbovej. Husk at overholde de almindelige færdselsregler fx i forhold til parkering tæt på hjørner og foran ved udkørsler.

Parkeringspladsen foran hallen benyttes til byggeplads i hele byggeperioden. Der må ikke køres og parkeres på brandvejen langs skolen.

Adgang til hallen og skolens gymnastiksal i byggeperioden
Skolens gymnastiksal og Molshallen kan tilgås fra brandvejen ved at gå ind ved mellemrummet mellem administrationsbygningen og udskolingen, via skolens hovedindgang samt via løbebanen/brandvejen langs padel-/tennis-/multibanen.

Midlertidig adgang til gymnastiksalen vil være i modsatte ende af den normale indgang i perioden (altså den ende af salen, der vender op mod skolen).

Midlertidig adgang til hallen etableres hurtigst muligt mod halskibets sydlige side, hvor der etableres et overdækket vindfang og opstilles omklædnings- og toiletfaciliteter i et anvendeligt, men forventeligt mindre format. Halskibets gulvareal kan delvist benyttes i hele byggeperioden.

Kontakt
Ved eventuelle spørgsmål eller andet kontakt formand for projektgruppen Heidi Scott Lundby, Ejendomme, Syddjurs Kommune, M: hslu@syddjurs.dk, T: 6120 3841

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram