“Byens Blå Torv” – fra tanke til skitseprojekt

Hvordan har arbejdsgruppen bag “Byens Blå Torv” arbejdet sig frem til det skitseprojekt for Knebelbro Havn, der ligger klar nu?

Læs formanden for arbejdsgruppen, Louise Juuls beretning om en rejse fra tanke til skitseprojekt:

I Byens Blå Torv er vi blevet opfordret til at informere om, hvordan vi har arbejdet med at få udformet det skitseprojekt, som vi nu forsøger at få realiseret. Så her følger en kort beskrivelse fra tanke til skitseprojekt:

Arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra samtlige foreninger på havnen, samt skole og daginstitutioner ansøgte for knap 2 år siden om tilskud fra Syddjurs kommune og Sparekassen til realisering af skitseprojektet. Ansøgningen om tilskuddet blev vedtaget på en generalforsamling i bådelauget. Skitseprojektet er udarbejdet af et arkitektfirma fra Århus, der sammen med en konsulent fra Lokale og Anlægsfonden (LOA) har hjulpet os med at få skabt et projekt, som afspejler de mange forskellige brugergruppers ønsker, behov og drømme til det fremtidige miljø på havnen i Knebelbro.

Vi drømmer, men vi har også arbejdet realistisk. Dette både i forhold til de fremtidige fondsansøgninger og kommuneplaner mm. Vi har under hele processen haft rådgivning fra såvel en konsulent i LOA og vejledning fra en medarbejder i syddjurs kommune i forhold til at sigte efter at skabe det bedste projekt – og så herefter søge at få lokalplan og andre restriktioner tilpasset. Skitseprojektet i sin nuværende form kan ikke realiseres indenfor den gældende lokalplan, og kommunen skal derfor ansøges om, at der igangsættes en proces om ny lokalplan med b.la. en offentlig høring, hvor alle har mulighed for at komme med bemærkninger, m.v.

Skitseprojektet kræver også tilladelse fra kystdirektoratet til at indvinde land, så vi kan få flyttet alle parkeringspladser over på den side af brohuset, hvor vi i dag har vinteropbevaring af bådene. Dette med et ønske om at nedlægge parkeringspladser på den anden side af brohuset, hvor vi i stedet ønsker et rekreativt grønt område til leg, ophold m.m.

Efter skitseprojektet blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i bådelauget, er vi nu i gang med at undersøge, hvordan vi fremadrettet kan få driftet de omkostninger, der måtte være på det færdige projekt. Kan vi få driften på plads, skal vi til at kigge på den fremtidige organisering og ejerskabet. Herefter skal vi i gang med at søge fondsmidler, og vi skal ansøge om lokalplansændringer og andre tilladelser, som projektet i sin endelige form måtte kræve. Kan vi ikke sikre driften, kan vi ikke få fonde til at synes om vores projekt, så må projektet op på væggen og måske hives ned igen en anden god gang. Kan vi ikke få tilladelse til lokalplansændringer mm., så må vi sammen med kommunen undersøge, hvad der så kan lade sig gøre, for at vores projekt kan realiseres.

Interesserede er velkomne til at kontakte arbejdsgruppen, såfremt man har spørgsmål, gerne vil vide mere, eller vil have en illustrativ rundtur på havnen. Vores kontaktoplysninger står på vores side her på sitet.

De bedste hilsner og på vegne af arbejdsgruppen
Louise Juul – formand

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram