Et nyt år i Mols i Udvikling – hvad sker der så?

Endnu et år er gået, og det er atter tid at gøre status i alle mulige sammenhænge. Hvor er vi på vej hen?

Af Kasper Nissen på vegne af kommunikationsudvalget

Politikere gør status, virksomheder og institutioner gør status. Vi ønsker med dette lille indlæg at gøre status over året der er gået, for at pege fremad mod det arbejde, der fortsat er at gøre under den paraply, der hedder Mols i Udvikling.

Organisationen skal nytænkes
Organisationen Mols i Udvikling har i de seneste to år været styret af en styregruppe og et formandskab, som har haft til opgave at stimulere, organisere og tilvejebringe lokale initiativer. Det er foregået under Landsbyklyngeprojektet, som DGI har været med til at skubbe i gang.

Den fremtidige organisation af Mols i Udvikling skal i 2017 redefineres, så gode initiativer i landsbyerne på Mols og Helgenæs fortsætter med at arbejde sammen om at udvikle området.

Mange udvalg arbejder for udvikling
Der er mange små selvkørende udvalg, som arbejder og har arbejdet konstruktivt med initiativer af større og mindre karakter. Nogle udvalg har allerede afsluttet delarbejder og sat nye ideer i spil.

Skiltning af kløverstierne monteres

I september måned blev Kløverstierne indviet. De fire stier udgår alle fra Molshallens parkeringsplads, hvorfra man kan vælge ruter af varierende længde.

Havnebadet har fået tilladelse til at gå videre med planerne og etableringen, så der er basis for at gå i gang med at skaffe midler til svømmefaciliteter ved Knebelbro. Endvidere skal fremhæves at medlemmer fra havnebadsgruppen, blev inviteret til Folkemødet på Bornholm af Real Dania. Vi bliver – med andre ord – brugt rundt omkring i Danmark, som det gode eksempel.

På Helgenæs er der gang i arbejdsgruppen Lokale råvarer og mikroosteri og andre arbejder med at få en bedre digital infrastruktur.

Byggeri og masterplan
Masterplanen, som DGI har udarbejdet, blev i slutningen af 2016 udfordret af LOA (Lokale- og Anlægsfonden). Det skal forstås på den måde, at masterplanen blev produceret med afsæt i en stor mængde af ønsker, drømme og ideer, som forskellige interessegrupper bød ind med.

Fælleshaverne i Knebel er også kommet til i 2016. Knud Schmidt er ophavsmand til projektet.

Masterplanen tog som sådan ikke afsæt i en analyse af de behov der er i lokalområdet, men var mere tænkt som et idékatalog – en slags “alt kan lade sig gøre”.

Hvor står vi nu?
I skrivende stund er det sådan, at LOA (Lokale- og anlægsfonden) har sat arkitekt Marianne Houen Schmidt til at forestå en rum- og behovsanalyse. Det betyder, at Marianne Houen Schmidt har afviklet og vil afvikle møder med de mange interessenter, som har interesse i en fremtidig ny bygning – herunder børnehus. Muligvis skal der i samme ombæring foretages om- og tilbygninger til den eksisterende bygningsmasse.

Den endelige behovsanalyse bliver udgivet ultimo januar. Derefter skal der arbejdes hurtigt med at søge økonomi til finansiering af et kommende byggeri – blandt andet ved diverse fondsansøgninger.

Forhåbentlig er det sådan, at vi i løbet af forsommeren kan få de nødvendige politiske tilsagn til en model, og at vi kan have en bæredygtig finansieringsmodel færdig. Både hvad angår selve opførelsen, men også at der foreligger en model for den fremtidige drift.

Godt nytår til jer alle og god arbejdslyst i det nye år. Der bliver nok at tage fat i.

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram