Månedsarkiv: januar 2017

Opstart af Naturklub Mols Bjerge

På Mols og Helgenæs er vi velsignet med noget af kongerigets smukkeste og mest tilgængelige natur. De fleste  bruger vores natur i et eller andet omfang, men nu bliver der mulighed for at dele naturoplevelserne i et sjovt, lokalt og uforpligtende fællesskab.  

Holder jeres familie af at bruge naturen aktivt og har I lyst til at mødes med ligesindede? Så er Naturklub Mols Bjerge måske noget for jer. Sammen mødes vi ca. en gang om måneden hvor vi skiftes til at arrangere en aktivitet i naturen. Man skal hverken være biolog, friluftsentusiast eller fuglekigger for at deltage. Alle må være med og det er helt op til den enkelte hvad man byder ind med. Det kan være en vandretur i bjergene, jagt på dyrespor i skoven, fossiljagt langs strandene, en fisketur, madlavning på bål, bygning af en drage eller noget helt, helt andet. Det er ambitionen, at vi med naturklubben kan dele naturoplevelserne og dermed inspirere og motivere hinanden til at bruge naturen mere og på nye måder.

For at sparke liv i naturklubben holder vi opstartsmøde for alle interesserede onsdag d.  1. februar kl. 19.00 på Karpenhøj Naturcenter. Her vil vi fastlægge formen på Naturklubben og samtidig planlægge de første aktiviteter. Tilmelding kan foregå til Bjarke Dehli på tlf. 5117 8710 eller bjarkedehli@hotmail.com.

Har I ikke mulighed for at deltage på mødet, så tilmeld jer siden Naturklub Mols Bjerge på facebook. Så kan I løbende få information om Naturklubben og blive opdateret på kommende ture.

Mvh. Naturklub Mols Bjerge 

 

Så er vi ved at være klar til det næste træk

Fredag den 20. januar mødtes næsten alle involverede parter til præsentation af de rum-behov der er for nuværende. Et travlt forår venter forude.

Af Kasper Østvig Nissen

Alle interessegrupper har sammen med Marianne Houen Schmidt, ansat af Lokale- og anlægsfonden (LOA), gennemgået de lokale behov der er for nybygning – herunder det nye børnehus.

Alle interessenter er gået konstruktivt ind i opgaven, og har via møder med Marianne Houen Schmidt været med til at skære overflødige kvadratmeter væk.

I fredags var flokken samlet til møde i Molshallen for at få Marianne Houen Schmidts foreløbige arbejde præsenteret.

Forsamlingen af interessenter. Marianne Houen Schmidt sidder nærmest vinduet som nummer tre fra højre.

Gode argumenter for projektet
I de kommende måneder skal der arbejdes hårdt for at nå i mål, men det er ingenlunde en umulig opgave.

“I har en række gode argumenter i dette projekt,” siger Esben Danielsen, der er direktør i LOA.

“Blandt andet det faktum at I tænker børnehuset ind i et meget tæt samarbejde med en række andre samarbejdspartnere er helt nyt for mig,” påpeger Esben Danielsen.

Optimistisk stemning og et travlt forår
Men ifølge direktøren er der masser af arbejde for lokale ildsjæle i de kommende måneder.

Esben Danielsen peger på opgaver som fundraising, driftsbudgetter, forskellige scenarier i forhold til byggeri, og måske skal der allerede arkitekter på, hvis det kan lade sig gøre.

Stemningen på mødet var optimistisk, og hårdt arbejde er ingenlunde ukendt for de mange frivillige og professionelle kræfter, der er engageret i udviklingen af Mols og Helgenæs, og på mødet var der velvilje til at smøge ærmerne op og tage fat på arbejdet.

 

Kom på en anderledes cykeltur i lokalområdet.

Dawn Rides billede.

Forestil dig, at vi…
…i det mørke morgengry pynter vores cykler med lys i alle regnbuens farver, hvorefter vi sammen cykler ud i lokalområdet til Dawn Ride under åbningen af Aarhus 2017. Cykeloptoget kører på en lokal og central rute og samler borgerne I din by til en nytænkt cykeloplevelse – alle kan være med uanset form og alder.

Udover en unik cykeloplevelse vil der være mulighed for at vinde fede præmier Læs resten

Et nyt år i Mols i Udvikling – hvad sker der så?

Endnu et år er gået, og det er atter tid at gøre status i alle mulige sammenhænge. Hvor er vi på vej hen?

Af Kasper Nissen på vegne af kommunikationsudvalget

Politikere gør status, virksomheder og institutioner gør status. Vi ønsker med dette lille indlæg at gøre status over året der er gået, for at pege fremad mod det arbejde, der fortsat er at gøre under den paraply, der hedder Mols i Udvikling.

Organisationen skal nytænkes
Organisationen Mols i Udvikling har i de seneste to år været styret af en styregruppe og et formandskab, som har haft til opgave at stimulere, organisere og tilvejebringe lokale initiativer. Det er foregået under Landsbyklyngeprojektet, som DGI har været med til at skubbe i gang.

Den fremtidige organisation af Mols i Udvikling skal i 2017 redefineres, så gode initiativer i landsbyerne på Mols og Helgenæs fortsætter med at arbejde sammen om at udvikle området.

Mange udvalg arbejder for udvikling
Der er mange små selvkørende udvalg, som arbejder og har arbejdet konstruktivt med initiativer af større og mindre karakter. Nogle udvalg har allerede afsluttet delarbejder og sat nye ideer i spil.

Skiltning af kløverstierne monteres

I september måned blev Kløverstierne indviet. De fire stier udgår alle fra Molshallens parkeringsplads, hvorfra man kan vælge ruter af varierende længde.

Havnebadet har fået tilladelse til at gå videre med planerne og etableringen, så der er basis for at gå i gang med at skaffe midler til svømmefaciliteter ved Knebelbro. Endvidere skal fremhæves at medlemmer fra havnebadsgruppen, blev inviteret til Folkemødet på Bornholm af Real Dania. Vi bliver – med andre ord – brugt rundt omkring i Danmark, som det gode eksempel.

På Helgenæs er der gang i arbejdsgruppen Lokale råvarer og mikroosteri og andre arbejder med at få en bedre digital infrastruktur.

Byggeri og masterplan
Masterplanen, som DGI har udarbejdet, blev i slutningen af 2016 udfordret af LOA (Lokale- og Anlægsfonden). Det skal forstås på den måde, at masterplanen blev produceret med afsæt i en stor mængde af ønsker, drømme og ideer, som forskellige interessegrupper bød ind med.

Fælleshaverne i Knebel er også kommet til i 2016. Knud Schmidt er ophavsmand til projektet.

Masterplanen tog som sådan ikke afsæt i en analyse af de behov der er i lokalområdet, men var mere tænkt som et idékatalog – en slags “alt kan lade sig gøre”.

Hvor står vi nu?
I skrivende stund er det sådan, at LOA (Lokale- og anlægsfonden) har sat arkitekt Marianne Houen Schmidt til at forestå en rum- og behovsanalyse. Det betyder, at Marianne Houen Schmidt har afviklet og vil afvikle møder med de mange interessenter, som har interesse i en fremtidig ny bygning – herunder børnehus. Muligvis skal der i samme ombæring foretages om- og tilbygninger til den eksisterende bygningsmasse.

Den endelige behovsanalyse bliver udgivet ultimo januar. Derefter skal der arbejdes hurtigt med at søge økonomi til finansiering af et kommende byggeri – blandt andet ved diverse fondsansøgninger.

Forhåbentlig er det sådan, at vi i løbet af forsommeren kan få de nødvendige politiske tilsagn til en model, og at vi kan have en bæredygtig finansieringsmodel færdig. Både hvad angår selve opførelsen, men også at der foreligger en model for den fremtidige drift.

Godt nytår til jer alle og god arbejdslyst i det nye år. Der bliver nok at tage fat i.