Stiftende generalforsamling – Ny støtteforening for Molsskolen

 

På onsdag d. 11/5 kl. 17.00 i Molsskolens SFO lokale er der stiftende generalforsamling for den nye forening.

Støtteforeningen er tænkt som værende en mulighed for forældre og andre som på forskellig vis vil give en hånd, for at bistå skolens personale og ledelse i forhold til f.eks:
• Hjælpe med kontakt til relevante arbejdspladser, organisationer m.m., som skolen har brug for i dagligdagen.
• Bidrage til skolens generationssamarbejde.
• Give en hånd ved forberedelser og oprydning efter arrangementer på skolen
• Kunne bistå ved praktiske projekter som skolen har brug for hjælp til.
• Evt søge penge til specielle formål som kan understøtte skolens aktiviteter.

Fællesbestyrelsen har diskuteret forslaget, og bakker op om ideen.

Der er skrevet et forslag til vedtægter, som vil blive fremlagt og diskuteret på generalforsamlingen. Disse kan tilsendes forud for mødet ved henvendelse på mail til knudgs@gmail.com.

PS. Tid og sted er valgt så forældre kan tage børn med.

Med venlig hilsen
Knud Schmidt

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram