Invitation til informationsmøde om Mols i udvikling’s Kulturgruppe

smølfKulturgruppens formål er at understøtte udviklingen af kulturtilbuddene på Mols og Helgenæs.

Vi ønsker at øge opmærksomheden omkring eksisterende aktiviteter og tilbud samt skabe de bedst tænkelige rammer for udvikling og afholdelse af nye kulturelle tilbud og aktiviteter, således at vi kan få så gode rammer om et godt og blomstrende kulturliv på Mols og Helgenæs som muligt

sommerfest2Vi ønsker, at kulturgruppen skal række så langt ud i kulturlivet i området som muligt og dermed sikre, at brugerne af kulturen på Mols og Helgenæs får overblik over og adgang til et så alsidigt og rigt kulturliv som muligt.

Vi inviterer hermed til informations- og sparringsmøde:

Tirsdag d. 20. oktober 2015 – Kl. 19-21 – I Mols hallen

Invitation til informationsmøde om Mols i udviklings Kulturgruppe

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram