Så er vi klar …. Borgerundersøgelsen starter i dag, tirsdag d. 8. sept. 2015

Som en del af borgerinddragelsen er der nu lavet et online spørgeskema, som offentliggøres på vores hjemmeside www.molsiudvikling.dk og Facebook i dag!

spørge

Spørgeskema undersøgelse – Mols i udvikling

Mols i Udvikling er en paraplyorganisation, som arbejder for at skabe udvikling på Mols og Helgenæs. Dette skal ske gennem samarbejde med alle aktører i lokalområdet, så som virksomheder, private, foreninger og Syddjurs Kommune.

For at kunne skabe den rette udvikling er det vigtigt for os at få alle borgeres input med. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at besvare nogle spørgsmål omkring dit liv og dine ønsker til fremtidens Mols/Helgenæs, så vi i fællesskab kan skabe et Mols i Udvikling.

Udfyld spørgeskema fra Mols i Udvikling her….

Se nærmere omkring projekt Mols i Udvikling her.:  
Din besvarelse behandles af Sekretariat for Landsbyklynger ved DGI, din besvarelse er naturligvis anonym. Det tager 5-10 minutter at udfylde spørgeskemaet.

Venligst del, videresend og fortæl det til alle i jeres omgangskreds. Det er vigtigt, at vi får så mange besvarelser som muligt, så vi i fællesskab kan skabe det bedste Mols i Udvikling..

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram