Realdania ønsker at genskabe Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand

­

I Syddjurs Kommune skal Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand havenu_egil genetableret de oprindelige værdier og landskabsarkitektoniske intentioner, som tidens tand i nogen grad har fjernet eller skjult.

Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand

Formålet med projektet er at styrke turismen ved at udvikle, formidle og synliggøre stedets kulturarv, identitet og byggede miljø. Det strategiske kvalitetsløft skal sikre, at de rekreative områder i Egil Fishers ferieby restaureres og revitaliseres, så den samlede herlighedsværdi af både by og strand forøges

Læs mere her.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram