VISION

Visionen for Mols i Udvikling er gennem samarbejdet mellem private, foreninger og erhvervsdrivende på Mols og Helgenæs, at optimere og understøtte det aktive liv på Mols, samt udvikle de fysiske rammer omkring, i første omgang hallen og skolen, som det nye mødested for, af og med borgerne på Mols. Sideløbende skal vi udvikle såvel de fysiske som de mentale rammer for samarbejde, udvikling og aktiviteter på kryds og tværs i området.

Mols i Udvikling skal understøtte aktiviteter og udvikling generelt på hele Mols/Helgenæs, og derigennem bidrage til fastholdelse af eksisterende borgere, samt gøre området attraktivt for potentielle tilflyttere, så en positiv befolkningsvækst og fortsat udvikling sikres.

Dette tilstræbes primært gennem nedenstående aktiviteter:

  1. Udvikling og organisering af samarbejde mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols/Helgenæs, for at styrke området som helhed.
  2. Sikring og etablering af en langsigtet, sammenhængende og gennemtænkt udvikling af det fysiske miljø i området omkring Molsskolen, Molshallen og en kommende daginstitution, så det understøtter livet på Mols.
  3. Skabe et forum hvor alle kan finde information omkring hvad der sker i Mols i Udvikling og på Mols generelt. Et sted hvor alle kan komme med ideer og input.
  4. I samarbejde med alle aktører på Mols, at koordinere, styrke og synliggøre alle de nuværende og kommende aktiviteter og tiltag på Mols og Helgenæs.
Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram