Tilgængelig natur

Gruppens formål:

At bevare og bedre borgernes adgang til naturen på Mols og Helgenæs for alle brugergrupper: Skoleelever, dagplejere og børnehaver, vandringsmænd, cyklister, ryttere, hestevogne, hundeluftere, joggere/motionsløbere og mountainbikere. Vi har især fokus på hvordan det opleves at færdes i naturen for de lokale.

Igangværende aktiviteter og planer:

Vi er ved at starte dialog med de store offentlige lodsejere og Nationalparken om tilgængeligheden på deres arealer.

D. 23. maj har vi et første dialogmøde med Naturstyrelsen, Naturhistorisk museum (Mols laboratoriet), Den danske naturfond og Nationalpark Mols bjerge.

Gruppen opstod på “Mols i Udviklings“ borgermøde i oktober 2017. Siden har vi været i kontakt med forskellige brugergrupper der færdes i Mols Bjerge, for at høre om deres ønsker til en god oplevelse i naturen.

Er der andre brugere der har ideer eller ønsker er de meget velkomne til at kontakte gruppen.

Gruppens indlæg på MIU:
______________________________________________________________________________________

Udfordringer med storfoldene i Nationalparken

“Hegn i bakkerne“
Her arbejder vi specielt med udfordringen med at næsten alle områder er indlemmet i storfolde med køer, heste og får. Selvom det er tilladt at færdes i foldene, er mange ikke trygge ved at færdes der og derfor er der stort set kun grusvejene tilbage for dem. Især for hundeluftere, mindre børn og andre der ikke er så hurtige til at kunne flytte sige kan det være utrygt.

Vi arbejder på at finde løsninger der tilgodeser både behovet for den naturpleje der kræves når man ønsker naturtypen overdrev og samtidig tilgodese de lokales behov så de kan glædes ved at færdes i området til den daglige gå-, cykel- eller ridetur.Vi håber at alle med interesse for sagen vil give deres mening tilkende, så vi kan repræsentere holdningerne hos os lokale så godt som muligt, når vi er i dialog med NST, DDNF, Mols-lab og Nationalparken.

Igangværende aktiviteter og planer:
I dialog med de store offentlige lodsejer i Nationalparken om mulighed for uindhegnede områder hvor man kan færdes uden at være i indhegning med dyr og  mulighed for at storfoldenen på skift er dyrefri, så der til alle tider vil være større områder hvor man kan færdes væk fra de store grusveje.

9/1-2019, kl. 15:00-16:30: Internt møde i gruppen, sammen med Tovholder fra MiU, Eva Strøm

15/1-2019, kl. 14:00-16:00: Møde med Naturstyrelsen, Nationalparken, Naturhistorisk museum (Molslaboratoriet) og forhåbentligvis Den Danske Naturfond (Dialoggruppen)

Referater fra dialoggruppe-møder:
24/10-2018 Referat for 2. dialogmøde
24/5-2018 Referat fra 1. dialogmøde
Forbedrings-forslag til Nationalparken (Pdf) som “Tilgængelig natur-gruppen” fremlage til mødet.

I opstarten af vores arbejde, kontaktede vi en række lokale organisationer, der var bred enighed om at forholdene for publikum i Mols Bjerge er blevet forringet.
Derfor sendte vi et brev til de store offentlige lodsejere for at gøre dem opmærksom på problemt og komme i dialog om muligheder for forbedringer.
Brev til Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum (Mols Laboratoriet) og Den Danske Naturfond fra Tilgængelig natur-gruppen på vegne af Molsskolen, Dagplejerne, Naturbørnehaven, Børnehuset Mols, Syddjurs Sportsrideklub, Mols Rideklub, Ridecenteret Dyssegaarden, Dansk Kennelklub – kreds 6, Rideklubben Aska

Gruppens formål:
At bevare og bedre borgernes adgang til naturen på Mols og Helgenæs for alle brugergrupper: Skoleelever, dagplejere og børnehaver, vandringsmænd, cyklister, ryttere, hestevogne, hundeluftere, joggere/motionsløbere og mountainbikere mv. Vi har især fokus på hvordan det opleves at færdes i naturen for lokale.


Gruppen for Tilgængelighed til naturen informere

Igangværende aktiviteter og planer her i foråret:

Vi er ved at starte dialog med de store offentlige lodsejere og Nationalparken om tilgængeligheden på deres arealer.

Og d. 23. maj har vi et første dialogmøde med Naturstyrelsen, Naturhistorisk museum (Mols laboratoriet), Den danske naturfond og Nationalpark Mols bjerge.