Knebel-Rolsø Menighedsråd er pr. juni 2015 gået med i Mols I Udvikling som en aktiv partner, for at undersøge mulighederne for deltagelse i de nye byggeri omkring Molshallen og Molsskolen, med henblik på placering af lokaler til menighedsrådet´s møder og aktiviteter..

Yderligere information tilgår her når udvalget er kommer igang efter sommer.

Ellers se menighedsrådets hjemmeside her..

Indlæg omkring Menighedsråd på Mols.


Så er det ved at være nu - den 18. marts skal vi have handleplaner fra alle arbejdsgrupper.

Al foreløbigt arbejde, fra alle arbejdsgrupper, skal senest den 18. marts være indsendt til formandskabet, så det kan komme med i den første projekt rapport, og derved danne grundlag for de første runder af fonds ansøgninger.

MiU RapportenDet gælder såvel projekter der er relateret til byggeriet i Knebel, såvel som projekter generelt under Mols i Udvikling.

Men derved er det ikke slut for yderligere udvikling og nye ideer. Det fortsætter ufortrødent.

For yderligere information eller spørgsmål, så skrive til formandskabet på post@molsiudvikling.dk eller DGI-konsulent Carsten Blomberg på carsten.blomberg@dgi.dk


Menighedsrådene går ind i projekt Mols i Udvikling

kirken

De 5 menighedsråd på Mols og Helgenæs vil ikke stå uden for udviklingen. De går nu sammen for aktivt at deltage i projekt Mols i Udvikling.

De 2 præster på Mols og Helgenæs, kirkeværgeren for Knebel kirke, samt formændene for Agri og Egens menighedsråd er primus motor for et samarbejde mellem alle menighedsråd på Mols & Helgenæs.

Der skabes nu en arbejdsgruppe under Mols i Udvikling, der blandt andet skal afklare mulighederne for placeringen af et fremtidigt kirkekontor i det måske kommende nye Multihus ved hallen i Knebel.

Desuden er der planer om lokaler til konfirmationsundervisning for bl.a. at spare transporttid og udgifter til flere forskellige steder, som det er tilfældet i dag. Disse lokaler kunne så også bruges til sogneaftener, menighedsrådsmøder, samt til undervisning af Kirkekoret m.f.

DSC_1109

Tved præstegård.

Planen er at alle menighedsråd på Mols & Helgenæs i den kommende tid skal bidrage til arbejdsgruppen med 1 til 2 personer, og foreløbig er opbakningen stor. Alle menighedsråd har meddelt tilslutning til projektet, på nær Tved & Helgenæs som endnu ikke har haft lejlighed til at behandle sagen.

Fremtidsplanerne er også at Knebel-Rolsø og Agri-Egens menighedsråd bliver slået sammen til 1 menighedsråd.