Tilgængelig Natur-gruppen, seneste aktiviteter

Fold 17 er fri for græssende dyr (30/9-19)

Artikler og radio- og TV-indslag

D. 2/10-19 Århus Stiftstidende: Konflikt i Mols Bjerge: Vilde heste og græssende køer fortrænger folk fra området

D. 2/10-19 På Mols vælger borgmesteren selv de indhegnede områder i Mols Bjerge fra

D. 2/10-19 Molslaboratoriet: Vores dyr er ikke farlige

D. 2/10-19 P4 Østjylland, indslag i P4 eftermiddag sammen med Anni fra Molslaboratoriet Indslaget kommer på tid 01:09:50

D.7/7-19 Indslag i TVavisen, (slutindslag inden vejrudsigten)

D. 4/7-19 Artikel på Jyllandspostens hjemmeside

D. 3/7-19: Artikel på DR’s hjemmeside

D. 1/7-19: P4 Morgen Østjylland, radio -indslaget kommer på tid 03.07.57:

D. 1/7-19 Artikel i Politiken: “Er det trygt at færdes mellem køer og heste i indhegnet natur?” (abonnement artikler) som opfølgning på artiklen om Natur historisk Museums rewilding projektet (d. 24/6-19)

 

Mols Bjerge områdets offentlige arealer sammen med Naturhistorisk Museum og Den danske Naturfonds storfolde
Uindhegnede områder på offentligt areal

D. 20/6-19 Møde Syddjurskommune, med Plan, Udvikling og Mobilitet samt Teknik og Miljø

D. 19/6-19 Mini-møde bla. om etablering af sti

D. 13/6-19 Interview til artikel i Politiken (artiklen bliver sandsynligvis bragt sidst i juni)

D. 24/5-19 deltog vi i debatten “Når vi hegner naturen inde -hegner vi så os selv ude?” på Naturmødet i Hirtshals.

Se Linda i debatten til folkemødet, Naturmødet (video) klik her

Det viste sig at være et sprængfarligt emne og desværre blev det ikke så meget drøftelse af mulige løsninger som debatoplægget havde lagt op til og vi havde set frem til, men mere hårdt optrukne fronter. Linda fik dog leveret vores synspunkter og forhåbentlig fik vi sået et frø til at lokalbefolkningen vil blive hørt og taget med på råd i fremtiden.
I løbet af dagen fik vi gode konstruktive og informative snakke med flere fra bla. Den Danske NaturFond, Naturhistorisk Museum og Friluftsrådet og vi håber på at kunne være i dialog med dem fremover.

I debatten deltog:

Formand, Friluftsrådet: Niels Christian Levin
Formanden for Dansk Jægerforbund: Claus Lind Christensen
Landbrug & Fødevarer, Bestyrelsesmedlem: Henrik Bertelsen
Tilgængelig Natur under Mols i Udvikling: Linda Klindrup
Senior forsker Institut for Bioscience – Biodiversitet, Aarhus Universitet: Rasmus Ejrnæs
Idehistoriker og naturdebattør: Rune Engelbreht

——HVILKE DYR ER DER I FOLDENE——
Desværre har vi endnu ikke modtaget info om alle folde og der kan gå flere slags dyr i samme fold.
Tjek ALTID selv på skiltene hvilke dyr der går i foldene

 • Fold 1:?
 • Fold 2: Heste
 • Fold 3: Køer
 • Fold 4:?
 • Fold 5: Heste
 • Fold 6: ?
 • Fold 7: ?
 • Fold 8: Køer
 • Fold 9: Køer
 • Fold 10: Køer
 • Fold 11: Heste, geder
 • Fold 12: Køer
 • Fold 13: Køer
 • Fold 14: ( er uden dyr, og der kommer ikke dyr foreløbig). Pt. uindhegnet
 • Fold 15: Heste (?)
 • Fold 16: heste
 • Fold 17: er uden dyr, ledene er åbne og skilte og strøm skulle komme af hegnet mandag d. 30/9-19
 • Fold 18: ?
 • Fold 19: ?
 • Fold 20: Får
 • Fold 21: ?
 • Fold 22: ?
 • Fold 23: ?
 • Fold 24: Heste, Køer

OBS: TJEK ALTID SELV, OM FOLDEN ER DYREFRI!
Kig efter, at
– Led er åbne
– Strøm er taget fra
– Skilte ved låger viser at der ikke er dyr


Resume fra mødet d. 20. marts 2019 og kort nyt fra os

 

1) Info om status på dyr i foldene:

– Nationalparkens App: I løbet af sommeren vil der komme udkast på hvordan info kan vises
– Naturstyrelsen arbejder på at få det på deres hjemmeside (også henover sommer)
2) Der er givet tilladelse til bla. fæ-rist og hegning over nogle af småvejene, så hvis vi ønsker ændringer her er vi blevet bedt om “at gå myndighedernes vej“. Vi arbejder derfor nu på at få kontakt til politikere og embedsværk i kommunen.
3) Se bla Bilag 3 i referatet: §88 i færdselsloven: “kreaturer mm skal være ADSKILT FRA VEJ med forsvarlig indhegning“.
4) D. 24. maj kl 18:00 deltager vi i debat på naturmødet i Hirtshals: “Når vi hegner naturen inde – hegner vi så os selv ude?“

Resume fra møde d. 15. januar 2019

Midt i januar holdt vi i gruppen Tilgengængelig Natur et virkelig godt møde med Naturstyrelsen, Nationalparken mfl.
Her følger et resume:
1) HEGNSFRIE OMRÅDER:
Umiddelbart ikke muligt. Der er naturpleje-pligt på arealerne. Giver desuden ha-støtte tab på ca. 50.000,- kr/år.  Vi har ikke givet op på den. Vil det evt. være muligt at holde arealerne i “passende stand” på anden vis?
2) FOLDE: DYREFRI I ROTATIONSORDNING
En mulighed. Men det har længere udsigter pga leje- og ha-støtte kontrakter der løber over 5-årig periode og har forskellige “udløbsdatoer” indenfor samme fold. Vi arbejder videre på denne løsning.
Mulighed for en mindre fold er dyrefri i 2019-sæsonen (se kort i referat-pdf).
Mulighed for at etablere stier i nuværende tætskovs-område (se kort i referat-pdf)
3) KOMMUNIKATION
Status på foldene kommer på Naturstyrelsen hjemmeside (fra april/maj 2019):
– Hvornår er der dyr, hvilke dyr, hvilke låge-numre hører til hvilke folde
– Nationalpark app vil som det mindste linke til hjemmesiden.
4) UNDERSØGELSE
Bla. som en følge af denne MiU-gruppes henvendelse om storfoldsproblemerne sætter Kbhvns universitet og Friluftsrådet en undersøgelse igang af “Storfoldenes indvirkning på friluftslivet”.
har du spørgsmål eller endnu bedre forslag må du endelig slå på tråden. Er I en gruppe, kan vi komme og  fortæller om vores arbejde (vi har været i Borgerforeningen, Fokusgruppemøde i Mols i Udvikling og Syddjurssportsrideklub)
Spred budskabet om gruppens arbejde, så flere bliver opmærksomme på, hvad vi arbejder. Jo flere tilbagemeldinger, jo bedre dialog kan vi få.
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
LINKEDIN
Mols I Udvikling på Instagram