Dagsarkiv: 24. november 2015

Spændende møde omkring Havnebad på Mols..

Referat fra møde ang. Havnebad den 24.11.2015 kl. 14.00 til 16.00 i Sognehuset i Knebel

Billede1Til mødet i aften var alle borgere, skolen og de foreninger, som holder til på havnen inviteret mhp. at undersøge, om der er interesse i at fortsætte det påbegyndte arbejde, der er lavet i den nuværende havnebadsgruppe. Der var repræsentanter fra bådelauget, søspejderne, vinterbaderne, kajakklubben og skolen.

Louise Juul – medlem af styregruppen i Mols i Udvikling – fortalte om den havnebadsgruppe, der opstod pba. det første stormøde i Mols i Udvikling tilbage i januar 2015. Gruppen havde nogle helt konkrete ideér, som Læs resten

Nyt fra Erhverv, Turisme & Bosætningsgruppen

Under Mols i Udvikling er der nedsat en Erhverv, Turisme og Bosætningsgruppe som holder møde ca. hver anden uge.

Gruppen har udarbejdet en handlingsplan for de tre indsatsområder. Og lige nu er gruppen ved at lægge sidste hånd på en brochure til at fremme bosætning på Mols & Helgenæs. Derudover arbejdes på en kommende undersøgelse af betingelserne for det lokale erhvervsliv, her ønsker vi at afdække fordele og eventuelle ulemper ved at være erhvervsdrivende på Mols området. Derved kan vi arbejde med de gode sider og der kan planlægges aktiviteter i forhold til forbedring af de mindre gode sider.

Samtidig er gruppen i gang med overvejelser omkring tiltag for at fremme turismen i området, Bl.a. arbejdes der sammen med flere andre grupper på info standere til opsætning på Mols og Helgenæs, en app eller et website og et fysisk kort, med attraktioner og virksomheder af interesse for turister.

Hvis der skulle være ildsjæle med interesse i at deltage i gruppen, er I altid meget velkomne.

Kontakt: Mimi Grønbech: mimigro@yahoo.com