Dagsarkiv: 15. oktober 2015

Fortsat politisk og økonomisk opbakning

Budgetforhandlingerne for 2016 i Syddjurs Kommune er ved at være på plads. Og politikerne har fortsat midler til en ny børnehave på Mols med i budgettet for 2016

Folder 1 - Forside

Af Kasper Nissen

“Aftalen med Mols i Udvikling står fast,” siger formand for FI-udvalget, Per Zeidler fra Liberal Alliance, med henvisning til de 9 millioner kroner der fortsat er øremærket til den nye børnehave i Knebel.

Sammen med byrådskollega Ole Bollesen (A) og andre kommunalpolitikere støtter Per Zeidler fortsat op om det lokale engagement på Mols og Helgenæs.

“Vi er selvfølgelig interesseret i at få bygget en børnehave snarest, så de aftaler, der er indgået med politiske og civile samarbejdspartnere faktisk bliver gennemført,” siger Per Zeidler.

Kraftigt signal til andre
Per Zeidler ser gerne, at de erfaringer der gøres i Mols i Udvikling bliver et godt  eksempel for andre dele af kommunen.

“Mols i Udviking er et stærkt signal til resten af kommunen om, at det betaler sig at løfte i flok. Lokal udvikling sker bedst med lokale kræfter, og så må vi politikere støtte med tilskud i det omfang vi kan,” forklarer Per Zeidler.  

Invitation til informationsmøde om Mols i udvikling’s Kulturgruppe

smølfKulturgruppens formål er at understøtte udviklingen af kulturtilbuddene på Mols og Helgenæs.

Vi ønsker at øge opmærksomheden omkring eksisterende aktiviteter og tilbud samt skabe de bedst tænkelige rammer for udvikling og afholdelse af nye kulturelle tilbud og aktiviteter, således at vi kan få så gode rammer om et godt og blomstrende kulturliv på Mols og Helgenæs som muligt

sommerfest2Vi ønsker, at kulturgruppen skal række så langt ud i kulturlivet i området som muligt og dermed sikre, at brugerne af kulturen på Mols og Helgenæs får overblik over og adgang til et så alsidigt og rigt kulturliv som muligt.

Vi inviterer hermed til informations- og sparringsmøde:

Tirsdag d. 20. oktober 2015 – Kl. 19-21 – I Mols hallen

Invitation til informationsmøde om Mols i udviklings Kulturgruppe